Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Sameksistens

Hverdagsliv og naboskab i et multietnisk boligområde

I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og parallelsamfund , og der skelnes tydeligt mellem os og dem . Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her...

Læs mere

I den offentlige debat om indvandring og integration tales der ofte om ghettodannelse og parallelsamfund , og der skelnes tydeligt mellem os og dem . Her fremstilles etniske grupper som segregerede enklaver i samfundet, men virkeligheden er langt mere nuanceret. Mange af de boligområder, der hentydes til, er nemlig multietniske boligområder, og her bor bl.a. mange etniske danskere.


I både den offentlige debat og i forskningen om indvandring og integration i urbane rum i Danmark overser man ofte den interaktion, der foregår mellem mennesker med forskellige etniske baggrunde. Denne bog handler netop om interetniske relationer i sociale boligområder.

Hermed udfylder bogen et hul i dansk forskning om indvandring og integration og lægger sig op ad den fremvoksende internationale antropologiske, sociologiske og humangeografiske litteratur om udfoldelsen af interetniske relationer i hverdagsliv.


Bogen er baseret på et etnografisk feltarbejde i Grønnevang i form af deltagerobservation og interview med beboere og andre personer i området. Grønnevang er et større multietnisk socialt boligområde i København, som er beboet af omkring 50 procent etniske danskere og 50 procent etniske minoriteter. Gennem autentiske historier beskriver bogen de personer, der lever i boligområdet, og deres indbyrdes relationer.

Bogens omdrejningspunkter er naboskabets forskelligartede relationer og hverdagspraksisser samt magtforholdet mellem beboere, som udgør etnisk minoritet og majoritet.

Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
228 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788778674722
E-bog (E-pdf)
1. udgave (2016), 
228 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788778674975

Yderligere information

Forord · 7

Indledning · 9

Det politiske liv og hverdagslivet · 10

Metodiske overvejelser · 16

Feltarbejdet · 19

Bogens kapitler · 22

Kapitel 1 · Fortællinger om og fra Grønnevang · 25

Udefraperspektiver · 28

Stedsfornemmelser · 32

Stedsidentitet · 33

Sammenfatning · 42

Kapitel 2 · Stedets muligheder · 45

Grønnevangs åbenhed og lukkethed · 46

Rumlige praksisser · 54

Sammenfatning · 62

Kapitel 3 · At naboskabe · 63

Fortællinger om naboskab · 66

Praktiseringer af naboskab · 73

Naboskab og/som fællesskab? · 85

Sammenfatning · 87

Kapitel 4 · Minoritet og majoritet · 89

Konflikter omkring italesættelser af relationer · 93

Kategorisering og identiteter · 95

Italesættelse af relationer · 100

Sammenfatning · 107

Kapitel 5 · Hverdagens forbindelser · 109

Naboskabskontakt og etnicitet · 113

Stedets kontaktformer · 115

Hverdagspraksissers virkningsfuldhed · 122

Sammenfatning · 125

Kapitel 6 · Forbundethed: oplevelser af venskab og slægtskab · 127

Oplevelser af forbundethed · 128

Forskellige betydninger af venskab · 132

Beslægtethed med fremmede · 139

Sammenfatning · 150

Kapitel 7 · Gæster og værter: om mad, udveksling og magt · 153

Aktiviteter, kulturelle hensyn og magt · 155

Værter og gæster · 163

En picnic uden værter eller gæster · 167

Mad og udveksling · 169

Sammenfatning · 176

Kapitel 8 · Om at bo i et multietnisk boligområde · 179

Kultursnak · 182

Den normale forskellighed · 185

Integrationssnak · 192

Sammenfatning · 206

Konklusion · 209

Identiteter og relationer · 209

Forholdet mellem politisk liv og hverdagsliv · 213

Litteratur · 219

Sidebar section

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.