Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Metoder i samfundsvidenskaberne

Forfatterne behandler de grundlæggende metodiske byggesten inden for samfundsvidenskaberne.

Hovedvægten ligger på, hvordan man i første omgang indhenter data og hvordan de efterfølgende skal analyseres, men uomgængelige spørgsmål omkring formulering af problemstilling og projektdesign er også genstand for grundig behandling. Den kvalitative...

Læs mere

Forfatterne behandler de grundlæggende metodiske byggesten inden for samfundsvidenskaberne.

Hovedvægten ligger på, hvordan man i første omgang indhenter data og hvordan de efterfølgende skal analyseres, men uomgængelige spørgsmål omkring formulering af problemstilling og projektdesign er også genstand for grundig behandling. Den kvalitative og kvantitative metode præsenteres og illustreres gennem praktiske eksempler på anvendelsesområder - begge metodetyper er dækkende for langt størstedelen af al anvendt samfundsvidenskabelig metode i Danmark og globalt.

Ambitionen er at læseren selvstændigt, eventuelt med et minimum af instruktion, skal kunne gennemføre empiriske analyser på et forsvarligt videnskabeligt grundlag, og dermed også være i stand til kritisk at kunne diskutere andres metodiske bidrag.

Denne bogs forfattere er blandt de ledende danske eksperter inden for samfundsvidenskabelig metode og de giver med udgangspunkt i deres forskning, herunder store empiriske erfaring, et sammenhængende overblik over et meget vigtigt men kompliceret og omfattende emne, der står helt centralt når virkeligheden er genstandsfeltet.

Bogen henvender sig især til studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser på bachelorniveau på landets universiteter og university colleges.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2016), 
375 sider
Vejl. Pris
399,-
ISBN 9788759321638
E-bog (LIX)
1. udgave (2016), 
375 sider
Vejl. Pris
332,-
ISBN 9788759325650

Anmeldelser

Underviser

Jeg vil sætte den på litteraturlisten til afgangsmodulet for de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser (ca. 40 studerende pr. år). Især synes jeg, at jeg ikke har set så gode, korte og konkrete beskrivelser andre steder, som tilfældet er i kapitel 9 om computerbaseret dokumentationsanalyse og kapitel 11 om shadowing. Desuden er det godt med en bog, hvor de... Læs mere

Underviser

Jeg vil sætte den på litteraturlisten til afgangsmodulet for de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser (ca. 40 studerende pr. år). Især synes jeg, at jeg ikke har set så gode, korte og konkrete beskrivelser andre steder, som tilfældet er i kapitel 9 om computerbaseret dokumentationsanalyse og kapitel 11 om shadowing. Desuden er det godt med en bog, hvor de studerende kan orientere sig bredt om både kvalitative og kvantitative metoder.

Ulla Pedersen, UC SYD Forskning og Udvikling.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Del I · Problemformulering og projektdesign

Kapitel 1 · Samfundsvidenskabelige metoder, hvad er det? 13

Catharina J. Kristensen og M. Azhar Hussain

Kapitel 2 · Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver 25

Ole H. Petersen og Peter Triantafillou

Kapitel 3 · Hvordan laver man en stærk analysestrategi? 39

Mads D. Jensen og Jon Kvist

Kapitel 4 · Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne 57

Mikkel H. Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen

 

Del II · Kvalitative metoder

Kapitel 5 · Semistrukturerede interviews 75

Birgitte Poulsen

Kapitel 6 · Narrative interviews 95

Hanne Warming

Kapitel 7 · Fokusgrupper 109

Bodil Damgaard

Kapitel 8 · Analyse af dokumenter og dokumentation 125

Peter Triantafillou

Kapitel 9 · Computerbaseret dokumentanalyse 139

Jesper D.Kelstrup og Kennet Lynggaard

Kapitel 10 · Feltstudiet 155

Yvonne Mørck

Kapitel 11 · Shadowing observationer af enkeltpersoners praksis 169

Catharina J. Kristensen

 

Del III · Kvantitative metoder

Kapitel 12 · Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data 187

Jørn K. Møller

Kapitel 13 · Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser 205

Anders Ejrnæs

Kapitel 14 · Vækstanalyse af tidsserier BNP som case 219

Anders Chr. Hansen

Kapitel 15 · Datapræsentation og fordelinger 235

M. Azhar Hussain

Kapitel 16 · Hypotesetests: chi-i-anden- og T-testen 251

M. Azhar Hussain og Thomas T. Nielsen

Kapitel 17 · Simpel lineær regressionsanalyse 265

Thorkil Casse

Kapitel 18 · Multipel lineær regressionsanalyse 283

Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain

 

Del IV · Eklektiske tilgange

Kapitel 19 · Mixed Methods 301

Birgit Jæger

Kapitel 20 · Kontekstualiserede casestudier 317

Nicole Thualagant

Kapitel 21 · Kort og kortlægning i socialvidenskaberne 331

Thomas T. Nielsen

Kapitel 22 · Eksperimenter 347

Flemming J. Christiansen

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Annette Kjølby på ak@samfundslitteratur.dk.