Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

KLM på tværs

- sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver

Bjørg Bogisch (red.) og Britta Kornholt (red.)
...

Læs mere

Denne bog retter sig imod KLM-faget i læreruddannelsen, som det ser ud med bekendtgørelsen i 2013. Bogen sigter ikke på at dække faget i dets helhed, men vægter især de elementer, der angår forholdet imellem mennesker, skole og samfund. Der sættes fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser møder i skolen i dag, og den arbejder derved på tværs af de videns- og færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i faget. I bogen præsenteres en række teorier og faglige begreber, der kan anvendes i de studerendes arbejde med analyser af problemstillinger og udarbejdelse faglige vurderinger.

KLM på tværs er opbygget over fem temaer: læreren som værdiformidler identitet og kultur i det senmoderne individ og fællesskab majoritet og minoritet  samt religion i fortolkning og praksis. Bogen belyser temaerne ved hjælp af både sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver. Behandlingen af disse temaer er desuden diskuterende og inviterer til, at den studerende får blik for nye perspektiver på sig selv, samfundet og skolen, hvilket i sidste ende sætter denne i stand til at forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund , som det fordres i målsætningen for KLM.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2018), 
378 sider
Vejl. Pris
325,-
ISBN 9788759330586
E-bog (LIX)
1. udgave (2013), 
300 sider
Vejl. Pris
248,-
ISBN 9788759323373

Yderligere information

Indledning · KLM og dannelse 7

Globalisering og modernitet

Kapitel 1 · Globalisering og verdensborgerskab 19

Kapitel 2 · Modernitet   billeder på en epoke 43

Individ og fælleskab

Kapitel 3 · Menneskerettigheder   det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte 65

Kapitel 4 · Demokrati og skolens demokratiske dannelse 91

Majoritet og minoritet

Kapitel 5 · Det ulige magtforhold   majoritet og minoritet 119

Kapitel 6 · Sekularisering, sekularisme og multikulturalisme 145

Kapitel 7 · National identitet og kultursyn 16


Magten til fortolkning

Kapitel 8 · Hermeneutik - magten til for tolkning 183

Kapitel 9 · Hvad er religion?... 211

Læreren som værdiformidler

Kapitel 10 · Professionsetik 227

Kapitel 11 · Værdier på spil 261

Appendiks 1 · Folkeskolens formålsparagraf historisk 279

Appendiks 2 · Idéhistorisk oversigt 282

Forfatterbiografi 285

Anvendt litteratur 287

Indeks 297

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.