Den skinbarlige virkelighed | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Den skinbarlige virkelighed

Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne

Intet overgår virkeligheden. Den er spændende, irriterende, modsætningsfyldt, mystisk, uforklarlig, smuk, afskyelig - altså alt det der gør den uimodståelig.

Ib Andersen giver i denne faglitterære klassiker en elementær indføring i de undersøgelsesmetoder, vi kan betjene os af, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til...

Læs mere

Intet overgår virkeligheden. Den er spændende, irriterende, modsætningsfyldt, mystisk, uforklarlig, smuk, afskyelig - altså alt det der gør den uimodståelig.

Ib Andersen giver i denne faglitterære klassiker en elementær indføring i de undersøgelsesmetoder, vi kan betjene os af, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer, virksomheder, grupper og individer og i de fænomener, der udspiller sig i relation hertil.

Den skinbarlige virkelighed henvender sig til studerende og andre, der beskæftiger sig med undersøgelsesprojekter inden for samfundsvidenskab og tilgrænsende områder.

Der er lagt vægt på undersøgelsesprojekter, hvor der indgår erfaringsmateriale (empiriske data), som på den ene eller anden måde skal belyses eller analyseres med udgangspunkt i eksisterende teori. Typisk er der tale om projektopgaver, seminaropgaver, hovedopgaver, specialer, kandidatafhandlinger mm.

Indholdet dækker alle faser i en undersøgelsesproces - fra et projekts idéstadie til rapportering og formidling af undersøgelsesresultater.

Bogen har et erhvervsøkonomisk og sociologisk udgangspunkt, og der er lagt væsentlig vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative data.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover: Dutch binding)
5. udgave (2013), 
280 sider
Vejl. Pris
349,-
ISBN 9788759316504

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord  9

1. Lidt om bogen og kort om metode og vidensproduktion 13

2. Valg af samfundsvidenskabelige metoder 35

3. Problemformuleringen 49

4. Det videre arbejde med problemformuleringen og projektet  65

5. Valg af undersøgelsesdesign 99

6. Praktisk organisering og styring af projekter 113

7. Hvordan får du adgang til data? 127

8. Dataindsamlingsteknikker 135

9. Spørgeteknikker 151

10. Analyse og tolkning af data 169

11. Om at komme i gang med skrivningen 213

12. Rapportskrivning 223

13. Formidling af undersøgelsesresultater 237

14. Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter 241

Litteratur til fortsat læsning  256

Nyttige links 256

Litteratur 257

Ordforklaringer 263

Indeks 273

Den skinbarlige virkelighed indgår i pensum på mange uddannelser, bl.a.:

  • Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

  • HD 1. del, erhvervsøkonomisk metode, Handelshøjskolen i Århus

  • Det virtuelle HD-suppleringsfag, Handelshøjskolen i København

  • Ergoterapeutuddannelsen, ergoterapiteori og metode, Ergoterapeut- og fysioterapeutskolen i Århus

  • MPA, Samfundsvidenskabelig metode, Høgskolen i Nordtrøndelag, Norge

  • HD 1. del, økonomi og IT, Handelshøjskolecenteret 

  • HD i organisation og ledelse på Aalborg Universitet

  • Kandidatuddannelsen i journalistik, Syddansk Universitet (cand.public.

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Annette Kjølby på ak@samfundslitteratur.dk.