Søgefelt

left side

Sådan deltager du

Her kan du læse om, hvordan du deltager, og hvad dit forslag skal indeholde for at komme i betragtning.  English version below.

 

Forslag til lærebogsprojekt
Dit forslag skal indeholde:  
 • En synopsis på 1-2 sider som beskriver bogens idé
 • Et udkast med minimum 25 sider (svarende til 1-2 kapitler)
 • En beskrivelse af konkurrerende lærebøger
 • En beskrivelse af projektets målgruppe (hvilke uddannelser og fag henvender forslaget sig til)
 • En beskrivelse af din (og evt. medforfatteres) faglige baggrund
 • En disposition med kommentarer til de enkelte kapitler eller en kommenteret indholdsfortegnelse.

 

Forslag til digitalt læringsmiddel
Hvis du har et forslag til et digitalt læringsmiddel eller e-læringsprojekt, skal det opfylde følgende kriterier:

 • En synopsis på minimum 10 sider som beskriver projektets idé:

  - Hvilket faglig problem / behov løser det?
  - Hvilke uddannelser og fag henvender det sig til? Enkeltbrugere eller institutionslicenser?
  - Hvad er de vigtigste use cases ift. slutbrugerne?
  - Hvad er de vigtigste use cases ift. backend (fx opdatering af indhold?
  - Skitser eller skærmdumps af de vigtigste grafiske brugergrænseflader (evt. som bilag)
  - Skitse til kravspecifikation: hvilke tekniske forudsætninger er det vigtigt at være opmærksom på allerede nu (fx bestemt cms, nyudvikling af bestemte features, UNI-C login, statistikværktøjer osv.)?  Og er der særlige hensyn mht. senere drift der skal medtænkes fra starten?
   
 • Som bilag gerne mere udfoldede use cases og udkast til kravspecifikation
   
 • En beskrivelse af din (og evt. medforfatteres) faglige baggrund
   

 

Hvornår er deadline?
Vi skal have dit bogforslag senest 1. september 2017. Du får du svar senest primo november 2017, og vinderen af hovedprisen og eventuelle særpriser offentliggøres på BogForum 10. november 2017

 

Hvor skal forslaget sendes til? 
Du skal sende dit forslag til:

info@samfundslitteratur.dk

eller

Samfundslitteratur
Att.: Lærebogsprisen
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C

 

-----------------------------

ENGLISH VERSION
 

How to participate
To participate in Lærebogsprisen, your submission must be sent in by September 1, 2017 to info@samfundslitteratur.dk or the following adress:

Samfundslitteratur
Att.: Lærebogsprisen
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C

 

Please submit:

 • a synopsis of 1 to 2 pages describing the project’s idea
 • a draft with a minimum of 25 pages (equivalent to 1-2 chapters)
 • a description of the project’s target audience
 • a description of competing textbooks 
 • a description of your scientific background
 • a description of the book's outline or a detailed table of contents.

The winner will be annouced at BogForum in Bella Center November the 10th, 2017.

right side

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.