Open Call til Sprogforum | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Open Call til Sprogforum

Redaktionen indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 70 med temaet Mundtlighed og performativitet. Vi ønsker med nummeret at debattere og sætte fokus på nye aspekter af sproglærendes mundtlige sprog og performance samt deres brug af mundtlighedstræk i forskellige medier og genrer. Hvad sætter det mundtlige sprog i gang? Hvad betyder performance for sprogundervisningen? Hvad betyder mundtlige sprogfærdigheder for de lærendes generobring af tabte identiteter på målsproget? Hvilken betydning har skriftsproget for mundtligheden? Hvad sker der, når de lærende kommunikerer virtuelt? Hvad betyder formelle rammer – karaktergivning, prøver og tests – for udviklingen af mundtligt sprog, fx med hensyn til de lærendes risikovillighed?

Vi ser gerne artikler, der debatterer mundtlighed og performance fx i relation til:

  • Identitet og sprog
  • Sprognorm, sprogvariation og sproglig diversitet
  • Mediering fx i e-twinning og internationalt samarbejde
  • Den kropslige dimension
  • Rammesætning i form af prøver og tests.

Temaredaktion: Lone Krogsgaard Svarstad (temaredaktør), Karen-Margrete Frederiksen, Mads Jakob Kirkebæk, Jan Juhl Lindschouw, Bente Meyer og Annette Søndergaard Gregersen.

Til dette nummer af Sprogforum modtager vi gerne empiriske, teoretiske og metodiske bidrag der behandler perspektiver på mundtlighed og performativitet i forbindelse med sprog- og kulturlæring. Artikelforslag kan være både forsknings- og praksisbaserede.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et skandinavisk sprog og have en længde på max 7 sider (14.000 enheder inklusive mellemrum).

Artiklerne fagfællebedømmes (peer review). Sprogforum er optaget på BFI-listen (1 point).

Forslag til artikler med kort abstract (max. 500 ord) bedes sendt til temaredaktionen på e-mail losv@kp.dk senest den 12. april 2019. Herefter udvælges de abstracts vi går videre med, og der gives besked til alle der har fremsendt abstracts. Det forventes svar kort herefter. Deadline for indlevering af artikler er 15. august 2019.

Sprogforum nr. 70 udkommer 1. maj 2020.

 

På temaredaktionens vegne

Lone Krogsgaard Svarstad, lektor ph.d.

Hent som PDF

 

Læs mere om Sprogforum

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Få vores nyhedsbreve